Dzisiaj jest
Od Redakcji

ISSN 0033-2259

Nasz miesięcznik jest notowany na liście czasopism punktowanych przez MNiSW - 5 punktów. Ministerstwo przygotowuje zmiany w kryteriach oceny czasopism naukowych i planuje przeprowadznie następnej oceny parametrycznej zgodnie ze zmodyfikowanymi kryteriami w roku 2015 (patrz witryna MNiSzW oraz serwis Warsztat badacza).

Artykuły opublikowane w "Przeglądzie Mechaniznym" są indeksowane w BazTech - bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych, a sam miesięcznik występuje w wykazie czasopism Index Copernicus. Zeszyty naszego miesięcznika są dostępne w postaci elektronicznej na witrynie Kiosk24.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści ostatniego zeszytu "Przeglądu Mechanicznego" (zakładka Bieżący numer) oraz Archiwum, w którym udostępniamy bezpłatnie pełne teksty artykułów publikowanych na łamach naszego miesięcznika. Nasz adres mailowy to pmech@imbigs.pl.

Popierając ideę otwartej nauki, Redakcja zachęca Autorów do umieszczania artykułów w repozytoriach i upowszechniania ich w internecie w celu:
- zwiększenia skali ich oddziaływania,
- zwiększenia poczytności i cytowań,
- nawiązania nowych kontaktów naukowych,
- ułatwienia dostępu do wiedzy.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z planem wydawniczym w miesiącach lipiec - sierpień redakcja wydaje zeszyt podwójny 7-8/rok.

Artykuły recenzowane zamieszczane są w dziale „Artykuły Główne"

 


WIADOMOŚCI

Przed nami kolejna, VIII edycja targów TOOLEX - najbardziej znacząca impreza branży obróbki metali w Polsce. Spotkanie odbędzie się w dniach 29 września - 1 października 2015, w Expo Silesia w Sosnowcu.

Biuletyn Targów EUROTOOL®/BLACH-TECH-EXPO jest już dostępny! A w nim:

SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. zaprasza na

XVIII Seminarium
SEMINARIUM
8 - 9 września 2015 r.

- druga edycja ogólnopolskiej konferencji

 

Organizator: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej (PW Filia w Płocku)

Data: 5 - 6 listopada.

Miejsce: Politechnika Warszawska Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, Płock.