Dzisiaj jest
Od Redakcji

Nasz miesięcznik jest notowany na liście czasopism punktowanych przez MNiSW - 5 punktów. Ministerstwo przygotowuje zmiany w kryteriach oceny czasopism naukowych i planuje przeprowadznie następnej oceny parametrycznej zgodnie ze zmodyfikowanymi kryteriami w roku 2015 (patrz witryna MNiSzW oraz serwis Warsztat badacza).

Artykuły opublikowane w "Przeglądzie Mechaniznym" są indeksowane w BazTech - bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych, a sam miesięcznik występuje w wykazie czasopism Index Copernicus. Zeszyty naszego miesięcznika są dostępne w postaci elektronicznej na witrynie Kiosk24.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści ostatniego zeszytu "Przeglądu Mechanicznego" (zakładka Bieżący numer) oraz Archiwum, w którym udostępniamy bezpłatnie pełne teksty artykułów publikowanych na łamach naszego miesięcznika. Nasz adres mailowy to pmech@imbigs.pl.

Popierając ideę otwartej nauki, Redakcja zachęca Autorów do umieszczania artykułów w repozytoriach i upowszechniania ich w internecie w celu:
- zwiększenia skali ich oddziaływania,
- zwiększenia poczytności i cytowań,
- nawiązania nowych kontaktów naukowych,
- ułatwienia dostępu do wiedzy.

Uwaga: Redakcja oferuje studentom i doktorantom roczną prenumeratę w promocyjnej cenie - jedno półrocze gratis.


WIADOMOŚCI

to tytuł spotkania, które zostało zorganizowane w Warszawie w dniach 25-26 listopada 2014.
Laur Innowacyjności im. Stanisława Staszica zostala podsumowana 26 listopada 2014 w Warszawskim Domu Technika NOT.
odbyło się 4 listopada br w Warszawie.
odbyła się w dniach 6 – 9 maja br w miejscowości Licheń Stary.
42 edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów odbyła się w Genewie w dniach 2 – 6 kwietnia br.