Dzisiaj jest
Od Redakcji

Nasz miesięcznik jest notowany na liście czasopism punktowanych przez MNiSW - 5 punktów. Artykuły opublikowane w "Przeglądzie Mechaniznym" są indeksowane w BazTech - bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych, a sam miesięcznik występuje w wykazie czasopism Index Copernicus. Zeszyty naszego miesięcznika są dostępne w postaci elektronicznej na witrynie Kiosk24.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści ostatniego zeszytu "Przeglądu Mechanicznego" (zakładka Bieżący numer) oraz Archiwum, w którym udostępniamy pełne teksty artykułów publikowanych na łamach naszego miesięcznika. Nasz adres mailowy pmech@imbigs.pl.

Uwaga: Redakcja oferuje studentom i doktorantom roczną prenumeratę w promocyjnej cenie - jedno półrocze gratis.


WIADOMOŚCI

Członkowie koła naukowego PolSl Racing z Politechniki Śląskiej już w wakacje wystartują w wyścigu Formuły Student we Włoszech.
42 edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów odbyła się w Genewie w dniach 2 – 6 kwietnia br.
odbyła się w Poznaniu w dniach 25-27 marca br. Więcej informacji na witrynie konferencji.
Na witrynie Kiosk24 można już zaprenumerować nasz miesięcznik w postaci elektronicznej. Tam również są dostępne wersje elekroniczne poszczególnych zeszytów Przeglądu Mechanicznego począwszy od numeru 1/2014.
odbędą się w Poznaniu w dniach 3-6 czerwca br.