Dzisiaj jest
Od Redakcji

Nasz miesięcznik jest notowany na liście czasopism punktowanych przez MNiSW - 5 punktów. Ministerstwo przygotowuje zmiany w kryteriach oceny czasopism naukowych i planuje przeprowadznie następnej oceny parametrycznej zgodnie ze zmodyfikowanymi kryteriami w roku 2015 (patrz witryna MNiSzW oraz serwis Warsztat badacza).

Artykuły opublikowane w "Przeglądzie Mechaniznym" są indeksowane w BazTech - bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych, a sam miesięcznik występuje w wykazie czasopism Index Copernicus. Zeszyty naszego miesięcznika są dostępne w postaci elektronicznej na witrynie Kiosk24.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści ostatniego zeszytu "Przeglądu Mechanicznego" (zakładka Bieżący numer) oraz Archiwum, w którym udostępniamy bezpłatnie pełne teksty artykułów publikowanych na łamach naszego miesięcznika. Nasz adres mailowy to pmech@imbigs.pl.

Popierając ideę otwartej nauki, Redakcja zachęca Autorów do umieszczania artykułów w repozytoriach i upowszechniania ich w internecie w celu:
- zwiększenia skali ich oddziaływania,
- zwiększenia poczytności i cytowań,
- nawiązania nowych kontaktów naukowych,
- ułatwienia dostępu do wiedzy.

Uwaga: Redakcja oferuje studentom i doktorantom roczną prenumeratę w promocyjnej cenie - jedno półrocze gratis.


WIADOMOŚCI

to nowy kierunek studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej.
odbędzie się w dniach 6-7 października 2014 w Poznaniu.
odbędą się od 4 do 7 listopada br. w Centrum Wystawowym Paris Nord Villepinte.

odbędzie się we Wrocławiu w dniach 11 – 20 września 2014 r. – organizator: BEST Wrocław działający przy Politechnice Wrocławskiej.

odbędzie się w dniach 23 – 25 września br w Zielonej Górze.