Dzisiaj jest
Od Redakcji

ISSN 0033-2259
e-ISSN 2450-8209

Nasz miesięcznik jest notowany na liście czasopism punktowanych przez MNiSW - 8 punktów.

Artykuły opublikowane w "Przeglądzie Mechaniznym" są indeksowane w BazTech - bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych, a sam miesięcznik występuje w wykazie czasopism Index Copernicus.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści ostatniego zeszytu "Przeglądu Mechanicznego" (zakładka Bieżący numer) oraz Archiwum, w którym udostępniamy bezpłatnie pełne teksty artykułów publikowanych na łamach naszego miesięcznika w latach 2001 - 2015. Nasz adres mailowy to przegladmechaniczny@sigma-not.pl.

Popierając ideę otwartej nauki, Redakcja zachęca Autorów do umieszczania artykułów w repozytoriach i upowszechniania ich w internecie w celu:
- zwiększenia skali ich oddziaływania,
- zwiększenia poczytności i cytowań,
- nawiązania nowych kontaktów naukowych,
- ułatwienia dostępu do wiedzy.

 

 


WIADOMOŚCI

W dniach 14-15 września 2016, w urokliwym Pałacu Mierzęcin odbędzie się już XIX Seminarium Szkoleniowe poświęcone „Nowoczesnym Trendom w Obróbce Cieplnej" pod banderą światowego giganta obróbki cieplnej SECO/WARWICK, który od 25 lat definiuje te technologie.


W dniu 24 maja we Wrocławiu odbędzie się Automotive Production Support - prestiżowe spotkanie przeznaczone dla właścicieli i managerów firm, dyrektorów produkcji oraz szerokiego grona specjalistów z branży automotive. Jednym z partnerów i uczestników wydarzenia jest Prima Power, lider w technologii wycinania laserowego i obróbki blachy.

W dniach 14-15 czerwca 2016 roku w Katowicach odbędzie się Międzynarodowa Konferencja oraz Targi Nanotechnologiczne InterNanoPoland 2016 jako wydarzenie towarzyszące Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016.

Międzynarodowa Wystawa Technicznych Innowacji, Patentów i Wynalazków „Invent Arena 2016" w Trzyńcu organizowana jest w terminie 16 - 17 czerwca 2016 r. przez Hutę w Trzyńcu, która od połowy lat dziewięćdziesiątych jest jednym z czołowych innowacyjnych przedsiębiorstw w Republice Czeskiej.

 

Targi Innowacje-Technologie-Maszyny Polska wyprzedzają swój czas, przecierają szlak firmom, które, podą-żając za ideą Przemysłu 4.0, nie stoją w miejscu i nieustannie szukają nowych metod optymalizacji proce-sów, podnoszenia wydajności, jakości oraz sprawności biznesowej. Tegoroczna edycja targów cieszy się ogromnym zainteresowaniem i już śmiało można stwierdzić, że będzie rekordowa! Przedsięwzięcie to z pewnością zapisze się na mapie głównych wydarzeń branży jako najważniejsze i najbardziej efektywne!
14-15 czerwca 2016 r. w Katowicach w Międzynarodowy Centrum Kongresowym pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina odbędą się 9. Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG® 2016

 

W dniach 7-10 czerwca 2016 roku w Poznaniu odbędą się Targi Innowacje-Technologie-Maszyny Polska. To największe wydarzenie targowe dla branży przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Bezpłatne warsztaty oraz konferencja techniczna na temat Automatyzacja w zakładach produkcyjnych, odbędą się 1 czerwca (środa) w Katowicach.
Cone, Durma, Eurostamp, Fanuc, Göteneds, Loewer - to tylko niektóre marki maszyn i oprzyrządowania, których pracę można będzie obserwować podczas „Dni otwartych Pol-Sver". Polski dostawca urządzeń do obróbki plastycznej blach organizuje to wydarzenie po raz dwudziesty.
16 kwietnia 2016 roku najaktywniejsze koła naukowe Politechniki Warszawskiej zaprezentują swoje dokonania konstruktorskie przed przedstawicielami biznesu i nauki. Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.