Dzisiaj jest
Od Redakcji

Nasz miesięcznik jest notowany na liście czasopism punktowanych przez MNiSW - 5 punktów. Ministerstwo przygotowuje zmiany w kryteriach oceny czasopism naukowych i planuje przeprowadznie następnej oceny parametrycznej zgodnie ze zmodyfikowanymi kryteriami w roku 2015 (patrz witryna MNiSzW oraz serwis Warsztat badacza).

Artykuły opublikowane w "Przeglądzie Mechaniznym" są indeksowane w BazTech - bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych, a sam miesięcznik występuje w wykazie czasopism Index Copernicus. Zeszyty naszego miesięcznika są dostępne w postaci elektronicznej na witrynie Kiosk24.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści ostatniego zeszytu "Przeglądu Mechanicznego" (zakładka Bieżący numer) oraz Archiwum, w którym udostępniamy bezpłatnie pełne teksty artykułów publikowanych na łamach naszego miesięcznika. Nasz adres mailowy to pmech@imbigs.pl.

Popierając ideę otwartej nauki, Redakcja zachęca Autorów do umieszczania artykułów w repozytoriach i upowszechniania ich w internecie w celu:
- zwiększenia skali ich oddziaływania,
- zwiększenia poczytności i cytowań,
- nawiązania nowych kontaktów naukowych,
- ułatwienia dostępu do wiedzy.

Uwaga: Redakcja oferuje studentom i doktorantom roczną prenumeratę w promocyjnej cenie - jedno półrocze gratis.


WIADOMOŚCI

odbędą się w dniach 23-24 października br w Gdańsku.
X Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów odbędą się w dniach 21-23 października br w Katowicach.
to nowy kierunek studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej.
odbędzie się w dniach 6-7 października 2014 w Poznaniu.
odbędą się od 4 do 7 listopada br. w Centrum Wystawowym Paris Nord Villepinte.