Dzisiaj jest
Od Redakcji

Nasz miesięcznik jest notowany na liście czasopism punktowanych przez MNiSW - 5 punktów. Ministerstwo przygotowuje zmiany w kryteriach oceny czasopism naukowych i planuje przeprowadznie następnej oceny parametrycznej zgodnie ze zmodyfikowanymi kryteriami w roku 2015 (patrz witryna MNiSzW oraz serwis Warsztat badacza).

ISSN 0033-2259

Artykuły opublikowane w "Przeglądzie Mechaniznym" są indeksowane w BazTech - bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych, a sam miesięcznik występuje w wykazie czasopism Index Copernicus. Zeszyty naszego miesięcznika są dostępne w postaci elektronicznej na witrynie Kiosk24.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści ostatniego zeszytu "Przeglądu Mechanicznego" (zakładka Bieżący numer) oraz Archiwum, w którym udostępniamy bezpłatnie pełne teksty artykułów publikowanych na łamach naszego miesięcznika. Nasz adres mailowy to pmech@imbigs.pl.

Popierając ideę otwartej nauki, Redakcja zachęca Autorów do umieszczania artykułów w repozytoriach i upowszechniania ich w internecie w celu:
- zwiększenia skali ich oddziaływania,
- zwiększenia poczytności i cytowań,
- nawiązania nowych kontaktów naukowych,
- ułatwienia dostępu do wiedzy.

Uwaga: Redakcja oferuje studentom i doktorantom roczną prenumeratę w promocyjnej cenie - jedno półrocze gratis.


WIADOMOŚCI

Hala Montażu II oddana do eksploatacji

 

 

W kwietniu 2015 roku w miejscowości Siechnice, pod Wrocławiem, zakończono kolejną inwestycję firmy Bodycote, otwarto szósty już zakład tej firmy w Polsce. Oferuje on usługi obróbki cieplnej oraz cieplno-chemicznej elementów stalowych, spełniając przy tym najwyższe jakościowe wymagania klientów. Zakład pracuje zgodnie ze standardami zintegrowanego systemu zarządzania jakością. Projekt BTS dla Bodycote został zrealizowany przez dewelopera i generalnego wykonawcę - firmę P. A. Nova S.A, specjalizującą się w realizacji projektów handlowych i przemysłowych.

Na uroczystość otwarcia nowej hali produkcyjnej pod Wrocławiem zaproszono najważniejszych parterów biznesowych Bodycote w Polsce. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele lokalnych władz, prasy jak i Zarząd całej grupy Bodycote. Oficjalnego otwarcia dokonali CEO BodycotePlc Stephen Harris, President AGI NEE Division Paul Clough, V-ce President AGI NEE North Dariusz Podgórski.

Firma Bodycote jest światowym liderem w obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej, posiada ponad 190 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w 26 krajach na świecie.

Firma oferuje usługi obróbki cieplnej, jak również procesy łączenia metali, technologie obróbki powierzchni, a także prasowanie izostatyczne na gorąco.

 

 


 

 

Firma Prima Power w dniach 7 - 8 maja br. zorganizowała dni otwarte, podczas których zostały zaprezentowane maszyny: Shear Genius SGe5 - wykrawarka rewolwerowa zintegrowana z gilotyną kątową i eP 1030 - prasa krawędziowa. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym bankietem w Hotelu Royal Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim, na który zostali zaproszeni partnerzy i współpracownicy firmy. Drugiego dnia odbyły się Dni Otwarte na terenie siedziby firmy w Czosnowie, gdzie poza prezentacją maszyn uczestnicy mieli okazję porozmawiać z ekspertami specjalizującymi się w obróbce blachy.

Prima Power jest jednym z największych producentów maszyn i zintegrowanych systemów do obróbki blachy. Na ofertę firmy składa się: obróbka laserowa (2D oraz 3D),wykrawanie, gięcie oraz cięcie gilotyną kątową. Linie produktów: The Punch, The Laser, The Combi, The Bend, The System i The Software znajdują zastowanie we wszystkich etapach procesu obróbki blachy i pozwalają na zwiększenie wydajności w seryjnej produkcji podzespołów dla wielu branż.

Organizacja Dni Otwartych Prima Power miała na celu nawiązanie bliższych relacji z klientami, a także zaprezentowanie nowego Demo Center, w którym pokazano maszyny Shear Genius SGe5 - wykrawarkę rewolwerową zintegrowaną z gilotyną kątową i eP 1030 - prasę krawędziową.

Ci, którzy do tej pory nie mieli okazji zapoznać się z maszynami Prima Power, będą mieli taką możliwość już w dniach 9 - 12 czerwca na Targach ITM w Poznaniu, na których firma Prima Power będzie wystawcą.

12 maja 2015 r. był Dniem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Z tej okazji odbyła się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału SiMR, w której uczestniczyła społeczność akademicka Wydziału oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in. dziekani innych wydziałów Politechniki oraz przedstawiciele instytutów badawczych i firm współpracujących z Wydziałem. Historię Wydziału SiMR oraz wieloletnią strategię jego rozwoju zaprezentował Dziekan prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski. Zebrani mogli też wysłuchać wykładu historyka wykład prof. nzw. dr. hab. Michała Kopczyńskiego pt. „U źródeł innowacyjności". Podczas uroczystości wręczone zostały medale 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. Odznaczeniami tymi władze Wydziału uhonorowały osoby zasłużone dla rozwoju tej jednostki naukowo-badawczej, m.in. Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego dra hab. Stefana Góralczyka, prof. IMBiGS. W ramach obchodów Dnia Wydziału odbyły były również: jubileusz prof. Antoniego Szumanowskiego oraz posiedzenie Rady Patronackiej.


Druga część dnia, na którą zaproszeni byli wszyscy pracownicy i studenci, miała charakter piknikowy. Atrakcją był pokaz pojazdów skonstruowanych przez studentów.

(autor zdjęć: Szymon Gontarz)

 

Medale i inne nagrody przywieźli polscy wynalazcy z paryskich targów wynalazczości