Editorial staff

Editor-in-chief: prof. Jan SZLAGOWSKI

Deputy editor-in-chief: prof. Zbigniew DĄBROWSKI

Managing editor: Anna MASSE

Editorial Board:

prof. Dariusz BOROŃSKI, Martyna JACHIMOWICZ, prof. Andrzej KOCAŃDA, prof. Arkadiusz MĘŻYK, prof. Jan RYŚ, prof. Tadeusz SMOLNICKI, Zbigniew ŻEBROWSKI 

Advisory Board:

prof. Witold GUTKOWSKI (Chairman), dr Tomasz BABUL, prof. Czesław CEMPEL, prof Andzej DUDCZAK, prof. Krzysztof GOŁOŚ, prof. Tadeusz KACPERSKI, prof. Janusz KOWAL, prof. Eugeniusz RUSIŃSKI, prof. Andrzej SEWERYN, prof. Roman STANIEK, prof. Eugeniusz ŚWITOŃSKI, prof. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI, prof. Władysław WŁOSIŃSKI, prof. Jerzy WRÓBEL

Publisher

Institute for Mechanised Construction and Rock Mining