Dzisiaj jest
Bieżący numer

Przegląd Mechaniczny nr 12/2017

W numerze:

PROBLEMY - NOWOŚCI - INFORMACJE

Bezpieczna konserwacja dźwigów (UDT)
Przemysł 4.0 - możliwości i wyzwania dla nowoczesnej produkcji (PRIMA POWER)
Pięć kluczowych czynników przy projektowaniu
urządzeń IoT (BOSCH REXROTH)
Targi METAV 2018
Warsaw Industry Week 2017
Targowa jesień w Krakowie - EUROTOOL i FASTENER 2017

NOWE KSIĄŻKI

NOWE TECHNOLOGIE

Skanowanie 3D potwierdza precyzję elementów drukowanych
na drukarkach 3D (SMARTTECH)

PROJEKTOWANIE

Analiza śladu styku w globoidalnej przekładni ślimakowej z obrotowymi zębami
Patrycja Ewa Jagiełowicz

KONSTRUKCJE

Porównanie wytrzymałości przekładni stożkowej i hipoidalnej przy określonych założeniach początkowych konstrukcji i obciążenia układu
Jadwiga Pisula, Sylwia Muszyńska

TECHNOLOGIE

Ocena wpływu rodzaju poroforu fizycznego na wybrane parametry technologiczne oraz właściwości mechaniczne wyprasek wytwarzanych w technologii MuCell® oparta na symulacjach komputerowych
Grzegorz Janowski

Wpływ średnicy stempla na zmianę twardości połączeń clinching
Jacek Mucha, Waldemar Witkowski

EKSPLOATACJA

Zastosowanie redundancji w siłowniach okrętowych statków oceanotechnicznych
Wiesław Tarełko

AKUSTYKA

Ograniczanie impulsów akustycznych przez ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem
Rafał Młyński, Emil Kozłowski


ROCZNY SPIS TREŚCI