Dzisiaj jest
Kontakt

Adres redakcji:
Miesięcznik „Przegląd Mechaniczny”
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 pok. 740
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
tel. 22 853 81 13
e-mail:przegladmechaniczny@sigma-not.pl
www.przegladmechaniczny.pl

Reklama:
Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Kolportaż:
Zakład Kolportażu ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa
telefon: 22 840-35-89
faks: 22 891-13-74
e-mail: prenumerata@sigma-not.pl