Dzisiaj jest
O nas


PRZEGLĄD MECHANICZNY

rok założenia - 1935

Przegląd Mechaniczny to miesięcznik naukowo-techniczny o ponad 80-letniej tradycji, który jest adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń. Nasi Czytelnicy to kadra inżynierska i menedżerska zakładów przemysłowych, prywatnych, spółek i przedstawicielstw handlowych, specjaliści z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studenci.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje projektowanie, badania oraz eksploatację maszyn i urządzeń, w tym m.in. komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM, inżynierię materiałową, nowe techniki wytwarzania, organizację produkcji, metody diagnostyczne, problemy niezawodności.

Prezentujemy wytwórców i nowe wyroby, przegląd norm i patentów, streszczenia ciekawszych publikacji zagranicznych, relacje z targów, konferencji i sympozjów, działalność stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Dane rejestrowe:

Decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2001 r. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jest wydawcą tytułu prasowego "Przegląd Mechaniczny" (Sygn. akt VII Ns Rej Pr 1881,1882/00). Poprzedni wydawca – SIMP.
Miesięcznik "Przegląd Mechaniczny" zarejestrowany jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczony symbolem ISSN 0033-2259.