Dzisiaj jest
Warunki prenumeraty w 2018 r.

 

Cena za 1 egzemplarz wynosi 27 zł

Warianty i cena prenumeraty:

  • prenumerata papierowa roczna - 324 zł
  • prenumerata papierowa półroczna - 162 zł
  • prenumerata papierowa kwartalna - 81 zł
  • prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - 423 zł
  • prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - 380,70 zł

Podane ceny zawierają  VAT

Do cen brutto prenumeraty (poza prenumeratą PLUS) dolicza sie roczną opłatę za dostarczenie w wysokosci 30 zł brutto.

 

Rabaty:

30% - dla członków stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, nauczycieli, studentów i uczniów

Prenumeratę można zamówić:

ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

  • dokonując wpłaty na konto: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o. o.

ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa

PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

(w tytule przelewu należy podać nazwę czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy i okres prenumeraty)

Formularz zamówienia prenumeraty