Dzisiaj jest
Reklama
Redakcja oferuje zróżnicowane formy zamieszczania tekstów promocyjnych, informacyjnych czy ogłoszeń na łamach „Przeglądu Mechanicznego”. Proponujemy takie formy jak:
 • ogłoszenia i reklamy – na okładkach i wewnątrz zeszytu (ramkowe i na spad);
 • bannery reklamowe – zwarta forma graficzna na dole kolumny – 1/6 strony;
 • artykuły promocyjne – obszerne informacje merytoryczne adresowane do specjalistów, napisane na poziomie inżynierskim – jako płatne artykuły promocyjne traktujemy obszerne informacje merytoryczne adresowane do specjalistów, zawierające równocześnie pełne dane o produkcie i wyrobach;
 • stałe wkładki tematyczne – forma promocji szczególnie korzystna m.in. dla producentów, firm, instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych pozwalająca na systematyczną (np. raz na kwartał) prezentację nowości, wyników badań itp.– również tańsza i o większym zasięgu niż wydawanie własnych biuletynów w niewielkim nakładzie.
Dla firm zamieszczających powtórzenia reklam lub realizujących kampanie reklamowe mamy rozbudowany system rabatów. Obejmuje on dodatkowo firmy dostarczające Redakcji prasowe informacje techniczne bez znamion promocji oraz w postaci artykułów technicznych lub naukowo-technicznych, a także prenumeratorów.

Istnieje możliwość zamieszczania bezpłatnie przez Redakcję informacji dotyczących nowych produktów, technologii, opracowań technicznych itp. – przygotowanych na poziomie inżynierskim – w ramach serwisów prasowych opracowanych przez daną firmę wraz ze zdjęciami prasowymi wolnymi od majątkowych praw autorskich. Redakcja nie wypłaca honorariów. Decyduje czy dana informacja zostanie opublikowana i kiedy oraz w jakiej formie.

Osobno zamieszczamy informację na temat reklamy internetowej (reklamodawcom ogłaszającym się w papierowym wydaniu Przeglądu Mechanicznego oferujemy dodatkowe rabaty na reklamę w internecie).

Pobierz formularz zamówienia

Cennik reklam i ogłoszeń
ceny netto w złotych (należy doliczyć VAT)

OKŁADKI

Format
1
1/2
1/3

I i IV strona – barwna

3800

II i III strona – barwna

2800
2500
1900

STRONY WEWNĘTRZNE
Format
1
1/2
1/3
1/4
banner
Reklamy barwne
2400
2000
1500
1150
570
Artykuły promocyjne
DU*
* do uzgodnienia

RABATY

Wartość upustu

Uwagi

dla prenumeratorów „Przeglądu Mechanicznego”

10%
całkowitej ceny ogłoszeń netto

przy 3-5 krotnym powtórzeniu ogłoszenia

10%

przy 6-10 krotnym powtórzeniu ogłoszenia

20%

dla agencji reklamowych

15%

Uwaga! Rabaty nie sumują się.

Po podpisaniu deklaracji stałej współpracy możliwe jest uzyskanie dodatkowego rabatu – wysokość rabatu do uzgodnienia z redakcją.Wymiary ogłoszeń i reklam na okładkach
Cała strona okładki
I  strona okładki szer. 205 mm, wys. 214 mm + 3 mm spad
II, III, IV strona okładki szer. 205 mm, wys. 290 mm + 3 mm spad


W przypadku reklam na spad ważne treści reklamy (grafika, teksty, loga itp.) należy odpowiednio rozmieścić uwzględniając margines 15 mm od brzegu reklamy przy grzbiecie czasopisma oraz 10 mm od pozostałych brzegów.

Uwaga! Spady należy dodać do krawędzi zewnętrznych ogłoszeń i reklam, gdzie grafika jest obcinana w procesie formatowania publikacji. Spadów nie dodajemy do krawędzi wewnętrznych (np. przy grzbiecie) oraz w przypadku reklam ramkowych.

Wymiary ogłoszeń i reklam wewnątrz numeru (ramkowe)

1 cała strona szer. 194 mm, wys. 285 mm
1/2 strony (w pionie)
szer.   80 mm, wys. 255 mm
1/2 strony (w poziomie)
szer. 167 mm, wys. 125 mm
1/3 strony (w poziomie)
szer. 167 mm, wys.   82 mm
1/4 strony (w pionie)
szer.   40 mm, wys. 125 mm
1/4 strony (w poziomie)
szer. 167 mm, wys.   62 mm
baner (1/6 strony w poziomie)
szer. 167 mm, wys.   43 mm

Informacje techniczne
 • do Redakcji należy dostarczyć gotową reklamę na nośniku CD jako plik CMYK composite:
  a) POSTSCRIPT wraz plikiem podglądu w PDF  + odbitka próbna (proof cyfrowy); 
  lub
  b) PDF poligraficzny  + odbitka próbna (proof cyfrowy);
 • ewentualnie opracowany CMYK composite w formacie TIFF (.TIF) na PC – o rozdz. 300 dpi, pozostałe jw.;
 • reklamy nadesłane pocztą elektroniczną (jako załącznik) powinny być w formacie JPG o rozdzielczości 300 dpi w jak najlepszej jakości;


Redakcja nie bierze odpowiedzialności za jakość wydruku i prawidłowe odwzorowanie kolorów w przypadku reklam nadesłanych pocztą elektroniczną !